Giới thiệu chung

Đặc điểm, tình hình:

- Địa chỉ trụ sở chính: số 23 phố Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: Văn phòng 0243.8523.952 

* Quá trình thành lập và phát triển:

- Phường Kim Liên là một trong 21 phường của quận Đống Đa, Hà Nội. Phía Tây Bắc giáp phường Trung Tự ranh giới là phố Phạm Ngọc Thạch; Phía Đông Bắc  giáp phường Phương Liên, ranh giới là phố Đào Duy Anh; Phía Đông giáp phường Phương Mai ranh giới là hồ Kim Liên; Phía Tây giáp phường Trung Tự  ranh giới là sông Lừ; Phía Nam giáp phường Phương Mai với ranh giới là đường Phương Mai và hồ Kim Liên. Diện tích tự nhiên của phường là 33,78 ha, dân số là 18.213 người (năm 2019) . Phường có 28 tổ dân phố; 21 chi bộ khu dân cư, cơ quan, trường học; có 43 nhà tập thể cao tầng và 4 nhà chung cư cao tầng. Cư dân trong Phường chủ yếu là cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, trình độ dân trí tương đối cao, có những cống hiến, đóng góp trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ, nhân dân phường Kim Liên hiện nay đang ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng phường Kim Liên ngày một vững mạnh, đời sông của nhân dân ngày một nâng cao; kinh tế văn hóa xã hội ngày một phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững