THÔNG TIN QUY HOẠCH THÔNG TIN QUY HOẠCH

Phường Kim Liên diễn tập chiến đấu phòng thủ

Ngày đăng 30/05/2020 | 13:33  | Lượt xem: 1024
Phường Kim Liên diễn tập chiến đấu phòng thủ

Kim Liên duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Ngày đăng 30/05/2020 | 13:32  | Lượt xem: 978
Kim Liên duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

BCĐ 197 Phường Kim Liên duy trì TTĐT trên các tuyến phố và Sân chơi

Ngày đăng 30/05/2020 | 13:29  | Lượt xem: 931
BCĐ 197 Phường Kim Liên duy trì TTĐT trên các tuyến phố và Sân chơi

 

Đang online: 213
Tổng số truy cập: 27692