TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Kim Liên năm 2022.

Ngày đăng 09/04/2022 | 09:36  | Lượt xem: 24
             UBND Phường Kim Liên tổ chức Thực hiện Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015, Điều 12 Nghị định 32/2021/NĐ-CP...

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH 69/2021/NĐ-CP VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 69/2021/NĐ-CP NGÀY 15/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG KIM LIÊN

Ngày đăng 04/04/2022 | 09:11  | Lượt xem: 23
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH 69/2021/NĐ-CP VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 69/2021/NĐ-CP NGÀY 15/7/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI...

ĐB QUỐC HỘI- PGS NGUYỄN LÂN HIẾU

Ngày đăng 06/11/2020 | 09:24  | Lượt xem: 615
TÀN PHÁ RỪNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Phường Kim Liên diễn tập chiến đấu phòng thủ

Ngày đăng 30/05/2020 | 13:33  | Lượt xem: 3126
Phường Kim Liên diễn tập chiến đấu phòng thủ

Kim Liên duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Ngày đăng 30/05/2020 | 13:32  | Lượt xem: 2994
Kim Liên duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

BCĐ 197 Phường Kim Liên duy trì TTĐT trên các tuyến phố và Sân chơi

Ngày đăng 30/05/2020 | 13:29  | Lượt xem: 3038
BCĐ 197 Phường Kim Liên duy trì TTĐT trên các tuyến phố và Sân chơi