TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

UBND PHƯỜNG KIM LIÊN TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở PHƯỜNG THÀNH CÔNG CHỨC DO UBND QUẬN ĐỐNG ĐA QUẢN LÝ
Ngày đăng 05/07/2021 | 11:39  | Lượt xem: 42

          UBND phường Kim Liên đã tổ chức trao quyết định chuyển công chức cấp xã ở Phường thành công chức do UBND quận Đống Đa quản lý cho 9 công chức UBND Phường để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội từ ngày 1/7/2021. 
          Liên quan tới việc tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, có nhiều quy định mới, phân định rõ cách quản lý của chính quyền đô thị khác với chính quyền ở khu vực nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị...
          Đó là, biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã và do UBND quận, thị xã quản lý, sử dụng.
          Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; các công chức khác: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội. UBND Phường làm việc theo chế độ thủ trưởng.
          Chủ tịch Phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND Phường theo quy chế làm việc của UBND Phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND Phường là 15 người.
          Đặc biệt, Chủ tịch Phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND Phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.