TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

UBND phường Kim Liên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử
Ngày đăng 17/05/2021 | 15:36  | Lượt xem: 52

UBND phường Kim Liên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HDND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 cho các thành viên của 5 tổ bầu cử

       Trong hai ngày 16/5-17/5/2021,

. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử Phường, các ông (bà) là tổ trưởng, thư ký và thành viên trong các tổ bầu cử.
 Tại hội nghị, tập huấn về công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử; các công việc triển khai trong ngày bầu cử (23/5/2021): Tổ chức lễ khai mạc; tiến hành bỏ phiếu; công tác kiểm phiếu; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; tổng hợp kết quả bầu cử và chế độ thông tin, báo cáo. 
UBND Phường gửi tài liệu hướng dẫn và các biên bản của tổ bầu cử sử dụng trong ngày bầu cử đến các tổ bầu cử nghiên cứu và thực hiện.