TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.
Ngày đăng 09/11/2020 | 14:26  | Lượt xem: 33

UBND Phường Kim Liên tổ chức buổi Đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

Đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

 

Cơ chế “một cửa”, “mộ tcửa liên thông” là giải pháp đổi mới về phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công  dân.

Ngày 22/07/2020, UBND Phường Kim Liên tổ chức buổi Đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

Theo báo cáo, trong năm ngoái - 2019, UBND phường đã duy trì thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, đã tiếp nhận, giải quyết đúng hạn 5180 hồ sơ; không có hồ sơ chậm muộn. Số hồ sơ nhận trực tiếp: 3987 hồ sơ. (Chủ yếu là hồ sơ chứng thực). Số hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 1193 hồsơ.(Số hồ sơ nộp trực tuyến do công dân tự thực hiện: 1193 hồ sơ, đạt 100% số hồ sơ kê khai nộp trực tuyến).

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, thân thiện, bảo đảm tính dân chủ và hiệu quả, hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của cá nhân, tổ chức về các nội dung thuộc các lĩnh vực: tư pháp, chính sách người có công, đăngkýthườngtrú, tạmtrú...

Điều đặc biệt, các ý kiến đều có sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức bộ phận một cửa, tư pháp, công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; ghi nhận sự đổi mới cũng như hiệu quả trong giải quyết TTHC đảm bảo đúng thời gian, ít đi lại, thủ tục cụ thể, rõ ràng và đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân khi liên hệ cơ quan nhà nước để giải quyết các TTHC.

Các ý kiến tại hội nghị đã được đại diện lãnh đạo UBND Phường tiếp thu, trả lời thỏa đáng. Với những nội dung không thuộc thẩm quyền, UBND Phường tổng hợp và kiến nghị, đề xuất các đơn vị liên quan nhằm cải cách TTHC, phục vụ công dân ngày một tốt hơn.

Ngoài ra, UBND Phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn nâng cao nhận thức về mức độ tiện ích của phần mềm Điện tử dùng chung 3 cấp, tính năng tiện lợi của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tăng cường công tác kiểm soát TTHC, bảo đảm việc giải quyết các TTHC theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.