TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA PHƯỜNG

Kim Liên duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.
Ngày đăng 30/05/2020 | 13:32  | Lượt xem: 825

Kim Liên duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Ngày 01/07/2019, Phường Kim Liên đã ra quân duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường.