ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Phường Kim Liên diễn tập chiến đấu phòng thủ
Ngày đăng 30/05/2020 | 13:33  | Lượt xem: 862

Phường Kim Liên diễn tập chiến đấu phòng thủ

Sáng 13/8/2017 Tại trụ sở UBND phường Kim Liên, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập quận Đống Đa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho phường Kim Liên năm 2017.